Hand in Hand

Finja støtter Hand in Hand

Finja har hatt et samarbeid med Hand in Hand i over 10 år. De jobber for å utrydde fattigdom ved å lære opp kvinner slik at de kan starte bedrifter, skape nye arbeidsplasser eller videreutvikle eksisterende bedrifter. De som trenger det kan få et mikrolån for å starte sin virksomhet. Når lånene så er nedbetalt, reinvesteres pengene i nye mikrolån til flere kvinner. En i utgangspunktet liten mengde vokser på denne måten hele tiden og kan gi flere og flere kvinner mulighet til å løfte seg selv og familien ut av fattigdom gjennom eget entreprenørskap.

I kjølvannet av pandemien øker etterspørselen etter levebrødsmuligheter og arbeidsplasser nå dramatisk, noe som betyr at Hand in Hands innsats forventes å vokse ytterligere. Ved å være giver til Hand in Hand ønsker vi i Finja å bidra til et bærekraftig miljø og bærekraftig samfunnsutvikling.

Vi støtter to prosjekter, som du kan lese mer om her:

Årets julegave 2022

Vår julegave bidrar til at Hand in Hands kvinnelige gründere får muligheten til å starte og drive bærekraftige og lønnsomme gårder under temaet «La det vokse». På denne måten kan kvinnene både brødfø familien og ha en egen inntekt. En gave med voksende kraft!

Les mer om julegaven og hjelp til å støtte Hand in Hand her:

Hand in Hand – Let it grow

Slik fungerer Hand in Hand

Hand in Hands gründermodell koordinerer innsats på fem viktige områder:

Utdanning og entreprenørskap

Det dannes selvhjelpsgrupper i bygda og der får kvinnene opplæring i næringsliv og entreprenørskap, finansiering, sparing og markedsføring. De er opplært i hvordan man starter og driver en bedrift.

Yrkesopplæring

Noen trenger også fagopplæring og grunnopplæring i lesing, skriving og regning. Kvinnene får da økt kunnskap om handel og næringsutvikling for å utvide og utvikle sine virksomheter. markedsføring.

Finansiering

Helt fra starten begynner medlemmene i selvhjelpsgruppene jevnlig å spare små summer, både individuelt og samlet, for å kunne investere. Ved behov for et mindre lån, arrangeres det et mikrolån fra Hand in Hands mikrokredittfond. Nedbetalingsgraden er nesten 100 %.

Ekspansjon

Når bedriftene er i gang, støtter Hand in Hands sine forretningscoacher gründerne i saker som distribusjon, kvalitet, pakking og ekspansjon. De kan også få støtte til å utvide til nye markeder utenfor deres lokale.

Intervensjoner i samfunnet

Hand in Hand jobber også med utfyllende innsats etter lokale behov, som ekstra undervisning og støtte til barns skolegang, helsesjekker og informasjon om ernæring, personlig hygiene og barnepass, samt innsats for miljø og bærekraft der målet er å skape bærekraftige og grønne selskaper.

Om Hand in Hand

Hand in Hand ble startet i 1989 av lærerparet Olle og Gunnel Blomqvist. Organisasjonen jobber hovedsakelig i India, Kenya, Zimbabwe og Afghanistan. Målet er å forbedre levebrødsmulighetene for 10 millioner mennesker i verden og gjøre det mulig for flere marginaliserte mennesker å komme seg ut av fattigdom ved hjelp av selvhjelp. De har 18 ansatte i Stockholm, og organisasjonene har omtrent 3000 lokale ansatte i de ovennevnte landene. Pengene sendes direkte til destinasjonen, uten mellomledd.

  • Til dags dato har Hand in Hand bidratt til å skape eller styrke 4,6 millioner arbeidsplasser i India, Afghanistan, Zimbabwe og Kenya.
  • Det har også opprettet og videreutviklet 4,6 millioner virksomheter, som varer i overkant av 3 millioner i India.
  • 3,1 millioner mennesker har blitt trent i entreprenørskap så langt.

Les mer og støtt gründere på handinhandsweden.se.

Les mer om Gull-Britt Jonassons engasjement i Hand in Hand fra en reportasje i Dagens Industri.

Globale bærekraftsmål

Hand in Hands virksomhet fokuserer spesielt på åtte av de globale bærekraftsmålene: