Kvalitetspolicy

KVALITETSPOLICY

Vi strävar efter att vid varje tillfälle tillhandahålla hållbara produkter.

Vårt kvalitetssystem har som mål att marknadsföra och leverera produkter, vilka sammantaget har förmågan att tillfredsställa kundens uttalade och underförstådda behov. Rätt kvalitetsnivå är resultatet av engagemang och arbete på alla nivåer inom företaget.

För att leva upp till vår kvalitetspolicy jobbar vi utifrån nedan riktlinjer:

  • Vi sätter kunden i fokus och vill vara kundens första val
  • Vi erbjuder våra kunder en hög kvalitetsnivå genom hela processen
  • Vi tar ett helhetsansvar för vår leverans
  • Vi har en öppen och tydlig dialog med kunden genom personlig service
  • Utbildar oss kontinuerligt inom vår profession samt reviderar och korrigerar verksamheten för att ständigt bli bättre i vårt kvalitetsarbete.

Augusti 2020
Karin Pettersson
VD Finja Bemix AB