Miljo-och-kvalitet-1920x800-med pin

Kvalitetspolicy

KVALITETSPOLICY

Inom Finja utgör kvalitetspolicyn en del av vår affärsidé.

Vårt kvalitetssystem har som mål att marknadsföra och leverera produkter, vilka sammantaget har förmågan att tillfredsställa kundens uttalade och underförstådda behov. Rätt kvalitetsnivå är resultatet av engagemang och arbete på alla nivåer inom företaget.

Sebastian Törner
Vd Finja Bemix AB

-