Förbifart Stockholm

Projekt Vägar, tunnlar
Byggherre Skanska
Beställare Trafikverket
Ort Stockholm
Byggår 2016-2030