Bemix Köldbetongtillsats

Information

Kloridfritt, fryspunktsnedsättande tillsatsmedel för bruk och betong. Produkten påskyndar härdning, bidrar till att hållfasthetstillväxt sker vid minusgrader samt minskar risken att frysskador uppkommer vid tidig nedfrysning.

Produktdata

Artikelnummer

1110035

Vikt

10 kg

Produktkategori

Tillsatsmedel

Funktion

Instruktioner

Produkten tillsätts i betongens blandningsvatten. Kan kombineras med andra tillsatsmedel. Ska inte användas vid putsning.

Dosering:
5 % av bindemedelsvikten ner till –10 °C.