Produktdata

Segment Byggnad, bostadsrätter
Byggherre

Skanska

Beställare

Trafikverket

Ort

Stockholm

Byggår

2016-2030