Ingen sten är för stor eller svår. Med Bemix Snigeldynamit spräcker du tyst, enkelt och effektivt oönskad sten.

Snigeldynamit är en kalkbaserad produkt som blandad med vatten hårdnar och utvecklar en expansion. Spräckningen sker ljudlöst och utan explosion. Produkten används vid spräckning och demolering av sten, berg och betong.