Integritetspolicy

Integritetspolicy

Skyddet för dina personuppgifter Àr viktigt för Finja. I integritetspolicyn kan du lÀsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rÀttigheter du har betrÀffande personuppgifter. Denna policy gÀller för Finja AB samt alla i koncernen ingÄende bolag.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter Àr:
Finja AB
556098-4840
BetongvÀgen 1, 281 93 Finja

Vilka personuppgifter samlar vi in, och varifrÄn?

NÀr du Àr i kontakt med oss (t.ex. vid ifyllande av formulÀr eller besök pÄ websidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in Àr namn, adress, e-postadress och telefonnummer och anvÀndningshistorik, IP-adress samt information som du lÀmnar till oss.

DÀrför behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ÀndamÄl och med stöd av följande lagliga grunder:

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS. Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vÄrt berÀttigade intresse att skicka direktmarknadsföring.

TĂ€vlingar

Vi behandlar personuppgifter för att kunna genomföra deltagande i tÀvlingar som vi anordnar.

Behandlingen sker för vÄrt berÀttigade intresse att administrera tÀvlingar som personer deltar i.

FörbÀttring och utveckling

Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbÀttra och utveckla vÄr service, vÄra produkter och vÄra tekniska system.

Behandlingen sker för vÄrt berÀttigade intresse att kunna uppdatera, förbÀttra och utveckla service, produkter och tekniska system.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gÀllande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsÀkerhet.

Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

Förhindrande av missbruk och brott

Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av vÄra tjÀnster och för att förhindra brott, t.ex. bedrÀgeri.

Behandlingen sker för vÄrt berÀttigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig anvÀndning av vÄra tjÀnster.

De som fÄr del av personuppgifterna

Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast nÀr det Àr tillÄtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter, företag i Finja-koncernen, logistikföretag, marknadsföringsbolag eller andra leverantörer. Vi har tecknat personuppgiftsbitrÀdesavtal med leverantörer som hanterar personuppgifter för vÄr rÀkning.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES

I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i lĂ€nder utanför EU/EES. I sĂ„dana fall sker överföringen antingen till lĂ€nder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivĂ„ i, vid anvĂ€ndande av standardavtalsklausuler som godkĂ€nts av EU-kommissionen eller andra lĂ€mpliga skyddsĂ„tgĂ€rder. Överföring till USA kan Ă€ven ske i enlighet med bestĂ€mmelserna om Privacy Shield.

SÄ lÀnge sparas personuppgifterna

Vi sparar personuppgifterna sÄ lÀnge som det behövs för de ÀndamÄl de samlades in eller sÄ lÀnge som det krÀvs enligt lagar eller andra författningar.

Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begÀr att inte lÀngre fÄ del av marknadsföringsmaterial eller nÀr du varit inaktiv i tre Är.

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas sÄ lÀnge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrÀgeri).

Dina rÀttigheter

Vi svarar pÄ din begÀran avseende nÄgon av dina rÀttigheter sÄ snart som möjligt men senast inom en mÄnad.

NÀr det Àr tillÄtet enligt gÀllande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begÀran enligt nedan.

TillgÄng

Du har rÀtt att fÄ information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.

RĂ€ttelse

Du kan begÀra att felaktiga eller ofullstÀndiga data rÀttas.

Radering

Du har rÀtt att fÄ dina personuppgifter raderade i följande fall

 • Personuppgifterna Ă€r inte lĂ€ngre nödvĂ€ndiga för de Ă€ndamĂ„l för vilka de samlats in eller behandlats
 • Du har Ă„terkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte nĂ„gon annan rĂ€ttslig grund för behandlingen
 • Du har invĂ€nt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vĂ„rt berĂ€ttigade intresse och ditt intresse vĂ€ger tyngre
 • Vi har behandlat personuppgifterna pĂ„ ett olagligt sĂ€tt
 • Personuppgifterna mĂ„ste raderas för att uppfylla en rĂ€ttslig förpliktelse

BegrÀnsning av behandling

Du har rÀtt att begÀra att behandlingen av dina personuppgifter begrÀnsas i följande fall:

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna Ă€r korrekta
 • Vi har behandlat personuppgifterna pĂ„ ett olagligt sĂ€tt och du motsĂ€tter dig att personuppgifterna raderas och begĂ€r i stĂ€llet att dess anvĂ€ndning begrĂ€nsas
 • Du behöver personuppgifterna för att kunna faststĂ€lla, göra gĂ€llande eller försvara rĂ€ttsliga ansprĂ„k men vi behöver inte lĂ€ngre personuppgifterna för de Ă€ndamĂ„l de behandlats för
 • Du har invĂ€nt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berĂ€ttigade intresse som gĂ„r före.
   

InvÀndning mot behandling

Du har rÀtt att invÀnda mot sÄdan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berÀttigat intresse. Behandlingen upphör i sÄdant fall om vi inte har ett berÀttigat intresse som gÄr före dina intressen eller om vi mÄste fortsÀtta behandlingen för att tillvarata rÀttsliga ansprÄk.

InvÀndning mot direktmarknadsföring

Du har rÀtt att invÀnda mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invÀnda mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Om du har gjort en sÄdan invÀndning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dataportabilitet

Du har rÀtt att fÄ de personuppgifter som du har tillhandahÄllit oss och som vi behandlar automatiserat pÄ grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinlÀsningsbart format.

KlagomÄl

Om du Àr missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lÀmna in ett klagomÄl till en tillsynsmyndighet.