Arbetsmiljöpolicy

ARBETSMILJÖPOLICY

Bemix vill vara en ansvarstagande och attraktiv arbetsgivare. Vi arbetar systematiskt för en bra och säker arbetsmiljö och för likabehandling, jämställdhet och mångfald.

För Bemix är omsorg om människan en central del av att jobba hållbart. Det omfattar allt ifrån externa frågor såsom lokala samhällsprojekt för att stärka unga, till ett internt perspektiv med de egna medarbetarnas välbefinnande och utveckling i fokus.

För oss är en säker och hälsosam arbetsplats vår viktigaste prioritering. Vi vill skapa en kultur där vi bryr oss om varandra och mår bra på vår arbetsplats.

Augusti 2020

Karin Pettersson
VD Finja Bemix AB