Korrohäft

Information

Cementbaserad slamma för ökad vidhäftning mot betong- och stål. Bemix Korrohäft används även som dekorativt ytskikt på lagningar och omgivande betong. Som ytskikt är produkten lämplig på betong- och stålytor som inte utsätts för mekaniskt slitage. Korrohäft ingår i Bemix betongreparationssortiment.

Produktdata

Artikelnummer

1100370

Vikt

5 kg

Produktkategori

Lagningsbruk

Funktion

Bearbetningsbar minuter

120

Tryckhållfasthet

Skikttjocklek i mm

Max 3

Åtgång kg/m2/mm

Vattenmängd liter/5 kg

1,8–2,2 l

1 kg torrbruk = färdig betong i liter

Vattentät

Instruktioner

Förarbete

Vid reparation:
Underlaget ska vara rent och fritt från damm, skadad betong, fett och andra föroreningar som kan hindra vidhäftning. Normalt krävs bilning och/eller blästring. Motgjutningsytan ska vara grov. Extra noggrannhet ska läggas vid att avlägsna rost från armeringsjärn.

Ytan ska förvattnas grundligt flera dagar i förväg. Underlaget bör vara fuktigt men ändå sugande. Vid appliceringstillfället avlägsnas eventuellt fritt vatten.

Som ytskikt:
Nygjuten betong bör inte behandlas inom en månad efter gjutning. Eventuella ytskikt och föroreningar avlägsnas genom bilning eller blästring. Slipning är normalt inte att rekommendera då det tenderar att försämra vidhäftningen.

Ytan ska förvattnas grundligt flera dagar i förväg. Underlaget bör vara fuktigt men ändå sugande. Vid appliceringstillfället avlägsnas eventuellt fritt vatten.

Blandning:
En burk Bemix Korrohäft om 5 kg blandas i 1,8–2,2 liter dricksvatten i minst fem minuter till en klumpfri massa. Blandning sker med borrmaskin och visp. Variera vattenmängden efter önskad konsistens. Temperaturen i underlag och omgivning skall vara 5 °C–25 °C.

Applicering

Vid reparation:
Applicering sker med borste eller pensel. Korrohäft arbetas noggrant in i underlaget. Efterkommande skikt påförs vått-i-vått innan slamman hunnit torka.

Som ytskikt:
Applicering sker med borste eller, om en finare struktur önskas, med roller.

Efterarbete:
Produkten kräver ingen efterbehandling men ska hållas fuktig och skyddas mot sol och vind de första dygnen.