Birøktprosjekt i Kenya

Finja støtter birøktprosjekter i Kenya

Vi støtter Hand in Hand sitt prosjekt BEE – for honning og penger – for å hjelpe sårbare kvinnelige småbønder med å tjene til livets opphold på en måte som også fremmer fremtidige generasjoner. Prosjektet er nok en investering fra oss i Finja for å bidra til kvinnelig entreprenørskap og for å beskytte miljø og bærekraft, noe som ligger oss på hjertet.

BEE – for honey and money

I Kenya er honning et ettertraktet produkt, og ved å lære opp kvinner til birøktere skapes gode forhold for et stabilt levebrød samtidig som det gagner det biologiske mangfoldet. Prosjektet kombinerer Hand in Hands velprøvde entreprenørskapstrening med opplæring i moderne birøkt og honningproduksjon.

Prosjektet har nettopp startet i 2022 og vil vare i tre år. Vi i Finja ser frem til å ta del i utviklingen i løpet av året og er glade for muligheten til å bidra til denne viktige saken.

Situasjonen til Kenyas småbønder

Hele 80 prosent av Kenyas befolkning er småbønder og er avhengig av egen produksjon for både mat til dagen og inntekt. Overskuddet deres forsyner igjen millioner av andre husholdninger med mat. 2020 var et spesielt vanskelig år da tørre perioder falt sammen med Covid-19-pandemien og en intens gresshoppeinvasjon, som snudde positiv vekst til en økonomisk nedgang, med landbrukssektoren spesielt sårbar. I løpet av året steg arbeidsledigheten i Kenya fra 5 til 23 prosent og antallet fattige økte fra 33 til 37 prosent av befolkningen.

Tilstanden til økosystemene har forverret seg og virkningene av klimaendringer er svært tydelige i Kenya, og truer ikke bare det biologiske mangfoldet, men også folks levebrød. Nå må landbruket justeres og tilpasses for å være en stabil og bærekraftig inntektskilde på lang sikt. Ved å diversifisere gårdene og drive med birøkt skaper disse bøndene flere inntektskilder, de får et mer variert kosthold og de bidrar til å bevare eller øke det biologiske mangfoldet i området.

Hvorfor honning?

Mer enn to tredjedeler av den globale matproduksjonen er på en eller annen måte avhengig av pollinatorer. Men bestander av insekter, inkludert bier, synker dramatisk – og trusler fra menneskelig påvirkning ser ut til å være mer alvorlige enn forskere så langt har trodd.

En effektiv metode for å fremme biologisk mangfold er birøkt. Den konkurrerer ikke om naturens ressurser i samme grad som annen dyrking – i stedet bidrar næringen med pollinering og oppmuntrer til økt mangfold i avlingene, noe som skaper større avlinger og økt motstand mot klimaendringer.

I Kenya er honning også et ettertraktet produkt og etterspørselen overgår langt tilbudet. Dette skaper også gode forutsetninger for økonomisk bærekraft og et stabilt levebrød for birøkterne.

Finjas samarbeid med Hand in Hand

Finja har hatt et samarbeid med Hand in Hand i over 10 år. De jobber for å utrydde fattigdom ved å lære opp kvinner slik at de kan starte bedrifter, skape nye arbeidsplasser eller videreutvikle eksisterende bedrifter. Ved å være giver til Hand in Hand ønsker vi i Finja å bidra til et bærekraftig miljø og bærekraftig samfunnsutvikling.

Globale bærekraftsmål

Prosjektet i Kenya fokuserer på fem av de globale bærekraftsmålene: