Landsbyprosjekt i India

Finja støtter landsbyprosjekter i India

Vi støtter et landsbyprosjekt i India med Hand in Hand, som jobber bærekraftig for å bekjempe fattigdom i verden. Vi oppfordrer også alle kunder, partnere og leverandører til å gjøre det samme. Sammen gjør vi en forskjell.

Finja har hatt et samarbeid med Hand in Hand i 10 år. Den største delen av Hand in Hand sin virksomhet er basert på kvinnelig entreprenørskap, noe som ligger oss nært på hjertet.

Hand In Hand jobber for å utrydde fattigdom ved å lære opp kvinner slik at de kan starte bedrifter, skape nye arbeidsplasser eller videreutvikle eksisterende bedrifter. De som trenger det kan få et mikrolån for å starte sin virksomhet. Når lånene så er nedbetalt, reinvesteres pengene i nye mikrolån til flere kvinner. En i utgangspunktet liten mengde vokser på denne måten hele tiden og kan gi flere og flere kvinner mulighet til å løfte seg selv og familien ut av fattigdom gjennom eget entreprenørskap.

I kjølvannet av pandemien øker etterspørselen etter levebrødsmuligheter og arbeidsplasser nå dramatisk, noe som betyr at Hand in Hands innsats forventes å vokse ytterligere. Ved å være giver til Hand in Hand ønsker vi i Finja å bidra til et bærekraftig miljø og bærekraftig samfunnsutvikling.

Julegaven vår fra Finja gjør at vi fortsetter å støtte landsbyprosjektet i landsbyen Kadadhe i India. Gjennom jevnlige rapporter får vi følge utviklingen i bygda; for eksempel, i de første seks månedene av 2021 har prosjektet gitt opplæring til 972 kvinner, 55 nye bedrifter er startet og 67 nye jobber er skapt. En utvikling vi er stolte av å bidra til!

Hand in Hands gründermodell koordinerer innsats på fem viktige områder:

 • Utdanning og entreprenørskap
  Det dannes selvhjelpsgrupper i bygda og der får kvinnene opplæring i næringsliv og entreprenørskap, finansiering, sparing og markedsføring. De er opplært i hvordan man starter og driver en bedrift.
 • Yrkesopplæring
  Noen trenger også fagopplæring og grunnopplæring i lesing, skriving og regning. Kvinnene får da økt kunnskap om handel og næringsutvikling for å utvide og utvikle sine virksomheter. markedsføring.
 • Finansiering
  Helt fra starten begynner medlemmene i selvhjelpsgruppene jevnlig å spare små summer, både individuelt og samlet, for å kunne investere. Ved behov for et mindre lån, arrangeres det et mikrolån fra Hand in Hands mikrokredittfond. Refusjonssatsen er nesten 100 %.
 • Ekspansjon
  Når bedriftene er i gang, støtter Hand in Hands sine forretningscoacher gründerne i saker som distribusjon, kvalitet, pakking og ekspansjon. De kan også få støtte til å utvide til nye markeder utenfor deres lokale.

I tillegg til dette inngår supplerende innsats etter lokale behov, som ekstra undervisning og støtte til barns skolegang, helsesjekker og informasjon om ernæring, personlig hygiene og barnepass, samt innsats for miljø og bærekraft der målet er. å skape bærekraftige og grønne selskaper.

Om Hand in Hand

Hand in Hand ble startet i 1989 av lærerparet Olle og Gunnel Blomqvist. Til dags dato har organisasjonen bidratt til å skape eller styrke 4,6 millioner arbeidsplasser i India, Afghanistan, Zimbabwe og Kenya. De har så langt utdannet drøyt 3 millioner mennesker i entreprenørskap. Hånd i hånd Sverige har 18 ansatte i Stockholm, og organisasjonene har omtrent 3000 lokale ansatte i de ovennevnte landene. Pengene sendes direkte til destinasjonen, uten mellomledd. 

Landsbyprosjekt

I 2019 startet Hand in Hand en julekampanje hvor du fikk mulighet til å gå inn som egen investor eller gjennom en eller flere andeler i et landsbyprosjekt. Kampanjen innebærer en målrettet satsing på støtte til selvstendig næringsvirksomhet, økonomisk empowerment og bærekraftig utvikling i en hel landsby og varer i to og et halvt år med rapporter og oppfølging fra den spesifikke landsbyen som er valgt å støttes. I dette prosjektet har Finja-gruppen valgt å støtte landsbyen Kadadhe i Maharashtra-regionen i India.

I 2019 samlet Hand in Hand inn totalt 70,8 millioner SEK og finansierte 14 nye landsbyprosjekter i Kenya, 22 i India og to i Zimbabwe.

Effekten av prosjektet

 • Til dags dato har prosjektet bidratt til å skape eller styrke 4,6 millioner arbeidsplasser i India, Afghanistan, Zimbabwe og Kenya.
 • Det har også opprettet og videreutviklet 4,6 millioner virksomheter, som varer i overkant av 3 millioner i India.
 • 3,1 millioner mennesker har blitt trent i entreprenørskap så langt.
 • Prosjektet har 260 014 selvhjelpsgrupper.
 • Gjennomsnittsinntekten for de indiske deltakerne i programmet har økt med ca SEK 300 – 400 per måned.

Les mer og støtt gründere på handinhandsweden.se.

pdf Les mer om Gull-Britt Jonassons engasjement i Hand in Hand fra en reportasje i Dagens Industri.