Elementfogbruk Extra

Information

Bemix Elementfogbruk Extra används framför allt vid sammanfogning av prefabricerade betongelement där det ställs höga krav på hållfasthet. Är pumpbar och kan även användas vid igengjutning av hålrum och vid undergjutning av pelare och maskiner m.m. Även lämplig vid andra typer av gjutningsarbeten, t.ex. trappor, fundament och stödmurar.

Produktdata

</tr

Artikelnummer

1100780

Vikt

1000 kg

Produktgrupp

Expanderbruk

Funktion

Kärnfogar, Undergjutning, Pumpbart

Tryckhållfasthet, MPa

70

Vattentät

Ja

Vattenmängd

3,3-3,5 Liter / 25 kg

Vct vid max vatten

0,35

Instruktioner

Användningsråd:
Motgjutningsytorna ska vara rena och fria från damm, skadad betong, fett eller andra föroreningar som kan försämra vidhäftning. Förvattna minst ett dygn i förväg. Avlägsna fritt vatten strax före gjutning. Grova, huggna motgjutningsytor ger bättre vidhäftning. Betongen appliceras manuellt och packas noggrant. Betongen kan även pumpas med en för ändamålet avsedd betongpump. Se till att fogar och undergjutningar alltid är helt utfyllda så hålrum undviks.

Blandning:
Blandning utförs maskinellt ca 5 minuter i långsamtgående blandare, t.ex. plan- eller frifallsblandare. Mindre mängder kan blandas med bruksmixer och visp. Betongmassan ska ha en temperatur på ca 20 °C. Kompensera kallt torrbruk med varmt vatten och viceversa.

Efterbehandling:
Halvhärdat material kan justeras med skärslev. Fria och oskyddade ytor ska omedelbart efter gjutning behandlas med en tunn, lätt vattendimma som mekaniskt inte får skada bruket. Så snart ytan hårdnat vattnas den länge och täcks in med plast. Håll betongen fuktig minst en vecka efter gjutningstillfället och eftersträva en jämn temperatur över 15 °C under härdningstiden. Vid minusgrader används Bemix Elementfogbruk FF.