Vi har uppskattat och använt oss av Byggpall sedan starten. Från årsskiftet görs en prisjustering där både pris för pall och ersättning höjs. Differensen förblir samma som tidigare. Justeringen görs för att säkerställa tillgången och öka antalet returnerade pallar.

Mer information hittar du här